Khám phá

“Link Never Die” – Giải pháp tối ưu cho việc lưu trữ và chia sẻ tài nguyên trực tuyến

I. Giới thiệu về “link never die” “Link never die” là thuật ngữ được sử dụng để chỉ những liên kết (link) trên internet không bao giờ bị chết hoặc hỏng. Tức là người dùng có thể truy cập vào liên kết đó bất cứ lúc nào mà không gặp phải thông báo lỗi hoặc…