Top 20 chất x có công thức c3h6o2 hay nhất hiện nay 2022

Bài viết dưới đây là bài viết tổng hợp về tất cả kiến thức đánh giá về chất x có công thức c3h6o2 hay nhất mà chính đội ngũ chúng tôi biên soạn ra và tổng hợp được:

Table of Contents

Danh sách tổng hợp top 20 chất x có công thức c3h6o2 mà bạn cần quan tâm đến

Top 1. Chất X có công thức phân tử C3H6O2, là este của axit axetic …

 • Thông tin tác giả: khoahoc.vietjack.com

 • Ngày đăng: 2021-01-07

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 358 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Aug 21, 2019 … Chọn đáp án B. X có công thức phân tử C3H6O2, axit axetic là CH3COOH có 2C. ⇒ ancol tạo X có 1C là ancol metylic CH3OH ⇒ cấu tạo X là ….

 • Xem Chi Tiết

Top 2. Chất X có công thức phân tử C3H6O2, là este của axit axetic. Công …

 • Thông tin tác giả: moon.vn

 • Ngày đăng: 2021-01-08

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 610 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 4 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Đáp án B. HD: X có công thức phân tử C3H6O2, axit axetic là CH3COOH có 2C ⇒ ancol tạo X có 1C là ancol metylic CH3OH ⇒ cấu tạo X là CH3COOCH3.

 • Xem Chi Tiết

Top 3. [LỜI GIẢI] Chất X có công thức phân tử C3H6O2 là este của axit …

 • Thông tin tác giả: tuhoc365.vn

 • Ngày đăng: 2022-02-11

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 256 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 4 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Chất X có công thức phân tử C3H6O2, là este của axit axetic. Công thức cấu tạo thu gọn của X là..

 • Xem Chi Tiết

Top 4. Chất X có công thức phân tử C3H6O2 là este của axit axetic công …

 • Thông tin tác giả: veneto.vn

 • Ngày đăng: 2021-07-03

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 119 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Mar 26, 2022 … Chất X có công thức phân tử C3H6O2 là este của axit axetic công thức cấu tạo thu gọn của X là – Trắc nghiệm hóa học 12 | https://veneto.vn ….

 • Xem Chi Tiết

Top 5. Chất X có công thức phân tử C3H6O2 là este của axit axetic công …

 • Thông tin tác giả: vndoc.com

 • Ngày đăng: 2022-02-01

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 42 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 4 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Chất X có công thức phân tử C3H6O2 là este của axit axetic công thức cấu tạo thu gọn của X là được VnDoc biên soạn là bài tập trắc nghiệm este..

 • Xem Chi Tiết

Top 6. Chất X có công thức phân tử C3H6O2, là este của axit axetic. Công …

 • Thông tin tác giả: hoc247.net

 • Ngày đăng: 2021-04-19

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 561 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Câu hỏi: Chất X có công thức phân tử C3H6O2, là este của axit axetic. Công thức cấu tạo thu gọn của X là. A. CH3COOCH3. B. HCOOC2H5. C. HO-C2H4-CHO..

 • Xem Chi Tiết

Top 7. Cho các chất X, Y, Z đều mạch hở và có công thức phân tử C3H6O2 …

 • Thông tin tác giả: hoctap.dvtienich.com

 • Ngày đăng: 2021-01-28

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 572 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 4 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Nov 3, 2019 … – Chất Z tác dụng với NaOH nhưng KHÔNG có phản ứng tráng gương và KHÔNG phản ứng với Na. Công thức cấu tạo của X, Y, Z lần lượt là. A..

 • Xem Chi Tiết

Top 8. Chất X đơn chức có công thức phân tử C3H6O2. – Monica

 • Thông tin tác giả: monica.vn

 • Ngày đăng: 2021-07-11

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 100 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Chất X đơn chức có công thức phân tử C3H6O2. Cho 7,4 gam X vào dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng đến phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 6,8 gam ….

 • Xem Chi Tiết

Top 9. Chất X có công thức phân tử C3H6O2. Khi X tác dụng dung dịch …

 • Thông tin tác giả: hoidap247.com

 • Ngày đăng: 2022-04-21

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 100 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Sep 20, 2021 … Chất X có công thức phân tử C3H6O2. Khi X tác dụng dung dịch KOH sinh ra chất Y có công thức HCOOK. Công thức cấu tạo của X là – câu hỏi ….

 • Xem Chi Tiết

Top 10. Thuỷ phân hoàn toàn 3,7 gam este X có công thức phân tử C3H6O2 …

 • Thông tin tác giả: tuyensinh247.com

 • Ngày đăng: 2021-02-24

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 674 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Câu 364562: Thuỷ phân hoàn toàn 3,7 gam este X có công thức phân tử C3H6O2 trong 100 g dung dịch NaOH 4%, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 5,4 g chất ….

 • Xem Chi Tiết

Top 11. Khi đun nóng chất X có ctpt C3H6O2 với dung dịch NaOH thu được …

 • Thông tin tác giả: noithatthanhduong.com

 • Ngày đăng: 2021-02-18

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 602 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 4 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Apr 12, 2022 … Este có CTCT thu gọn là CH3COOCH3. Khi đun nóng chất X có công thức phân tử C3H6O2 với dung dịch NaOH thu. Từ khóa google: Hóa học lớp 12; ….

 • Xem Chi Tiết

Top 12. Chất X có công thức phân tử C3H6O2, là este của axit fomic. Công …

 • Thông tin tác giả: doctailieu.com

 • Ngày đăng: 2022-03-02

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 417 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 4 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Sep 24, 2020 … Chất X có công thức phân tử C3H6O2, là este của axit fomic. Công thức cấu tạo thu gọn của X là. A. C2H5COOH. B. CH3COOCH3. C. HOC2H4CHO..

 • Xem Chi Tiết

Top 13. Chất X đơn chức có công thức phân tử C3H6O2. Cho 7,4 gam X vào …

 • Thông tin tác giả: hoidapvietjack.com

 • Ngày đăng: 2021-08-02

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 180 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 4 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Aug 29, 2020 … Chất X đơn chức có công thức phân tử C3H6O2. Cho 7,4 gam X vào dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng đến phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu ….

 • Xem Chi Tiết

Top 14. Khi đun nóng chất X có công thức phân tử C3H6O2 với dung dịch …

 • Thông tin tác giả: hoahocthcs.com

 • Ngày đăng: 2021-05-30

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 521 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 4 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Dec 17, 2021 … Khi đun nóng chất X có công thức phân tử C3H6O2 với dung dịch axit H2SO4 loãng thu được axit hữu cơ HCOOH và C2H5OH. Công thức cấu tạo của X ….

 • Xem Chi Tiết

Top 15. Con Cáo – hợp chất X đơn chức có công thức phân tử C3H6O2 …

 • Thông tin tác giả: www.facebook.com

 • Ngày đăng: 2021-09-16

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 582 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 4 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: hợp chất X đơn chức có công thức phân tử C3H6O2. khi cho 7,4 g X tác dụng với dd NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn, cô cạn dd thu đc 9,6 g chất rắn….

 • Xem Chi Tiết

Top 16. Khi đung nóng chất X có công thức phân tử C3H6O2 với dung dịch …

 • Thông tin tác giả: cungthi.online

 • Ngày đăng: 2021-06-01

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 253 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 4 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Khi đung nóng chất X có công thức phân tử C3H6O2 với dung dịch NaOH thu được CH3COONa. Công thức cấu tạo của X là A A: CH3COOC2H5 B B: HCOOC2H5 C C: ….

 • Xem Chi Tiết

Top 17. Chất X có công thức phân tử C3H6O2, là este của axit axetic. Công …

 • Thông tin tác giả: giainhanh.vn

 • Ngày đăng: 2021-10-31

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 667 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Jan 26, 2021 … Chất X có công thức phân tử C3H6O2, là este của axit axetic. Công thức cấu tạo thu gọn của X là. A. HO-C2H4-CHO. B. CH3COOCH3. C. C2H5COOH..

 • Xem Chi Tiết

Top 18. Thuỷ phân hoàn toàn 3,7 gam chất X có công thức phân tử C3H6O2 …

 • Thông tin tác giả: lazi.vn

 • Ngày đăng: 2022-03-17

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 249 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Feb 24, 2021 … Thuỷ phân hoàn toàn 3,7 gam chất X có công thức phân tử C3H6O2 trong 100 gam dung dịch NaOH 4%, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 5,4 ….

 • Xem Chi Tiết

Top 19. Khi đun nóng chất X công thức phân tử C3H6O2 với dung dịch …

 • Thông tin tác giả: zix.vn

 • Ngày đăng: 2021-10-02

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 305 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 4 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Jun 4, 2021 … Câu hỏi: Khi đun nóng chất X công thức phân tử C3​H6​O2​ với dung dịch NaOH thu được HCOONa. Công thức cấu tạo của X là. A. CH3​COOCH3​..

 • Xem Chi Tiết

Top 20. Khi đun nóng chất X có công thức phân tử C3H6O2 với dung dịch …

 • Thông tin tác giả: hoctracnghiem.com

 • Ngày đăng: 2021-09-20

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 443 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 4 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Dec 6, 2018 … Câu hỏi: Khi đun nóng chất X có công thức phân tử C3H6O2 với dung dịch axit H2SO4 loãng thu được axit hữu cơ HCOOH và C2H5OH. Công thức cấu ….

 • Xem Chi Tiết

Related Post