Top 20 điều lệ trường mầm non hay nhất hiện nay 2022

Bài viết dưới đây là bài viết tổng hợp về tất cả kiến thức đánh giá về điều lệ trường mầm non hay nhất mà chính đội ngũ chúng tôi biên soạn ra và tổng hợp được:

Table of Contents

Danh sách tổng hợp top 20 điều lệ trường mầm non mà bạn cần quan tâm đến

Top 1. Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ Trường mầm non

 • Thông tin tác giả: luatvietnam.vn

 • Ngày đăng: 2021-11-03

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 484 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 4 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường mầm non..

 • Xem Chi Tiết

Top 2. Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT Điều lệ Trường mầm non

 • Thông tin tác giả: thuvienphapluat.vn

 • Ngày đăng: 2021-09-07

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 669 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 4 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Dec 31, 2020 … Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ Trường mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành..

 • Xem Chi Tiết

Top 3. Điều lệ trường mầm non

 • Thông tin tác giả: hoatieu.vn

 • Ngày đăng: 2021-03-29

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 534 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Điều lệ trường mầm non mới nhất 2022. Điều lệ trường mầm non kèm theo Thông tư 52 2020 BGDĐT..

 • Xem Chi Tiết

Top 4. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGDĐT Điều lệ trường mầm non 2015

 • Thông tin tác giả: thuvienphapluat.vn

 • Ngày đăng: 2021-01-04

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 496 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 4 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Dec 24, 2015 … Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGDĐT năm 2015 hợp nhất Quyết định về Điều lệ trường mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành..

 • Xem Chi Tiết

Top 5. Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT Ban hành Điều lệ Trường mầm non …

 • Thông tin tác giả: vbpl.vn

 • Ngày đăng: 2022-01-21

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 429 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 4 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT Ban hành Điều lệ Trường mầm non..

 • Xem Chi Tiết

Top 6. Thông tư 52/2020 Ban hành Điều Lệ Trường Mầm non

 • Thông tin tác giả: sogddt.angiang.gov.vn

 • Ngày đăng: 2021-06-12

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 488 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 4 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Tiêu đề văn bản, Thông tư 52/2020 Ban hành Điều Lệ Trường Mầm non. Số hiệu, 52/2020/TT-BGDĐT, Cơ quan ban hành, Bộ GDĐT ban hành. Phạm vi, Ngày ban hành ….

 • Xem Chi Tiết

Top 7. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGDĐT năm 2015 hợp nhất Quyết định …

 • Thông tin tác giả: lawnet.vn

 • Ngày đăng: 2021-03-01

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 760 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 4 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ….

 • Xem Chi Tiết

Top 8. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGDĐT Điều lệ trường mầm non 2015

 • Thông tin tác giả: luatminhkhue.vn

 • Ngày đăng: 2021-05-21

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 738 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: May 19, 2019 … Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14 ….

 • Xem Chi Tiết

Top 9. Quyết định 27/2000/QĐ-BGDĐT Về Điều lệ trường mần non do Bộ …

 • Thông tin tác giả: luattrongtay.vn

 • Ngày đăng: 2021-01-22

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 120 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Tổ chức và hoạt động của trường mẫu giáo và các cơ sở giáo dục mầm non khác (nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo) tuân theo các quy định tương ứng của Điều lệ này..

 • Xem Chi Tiết

Top 10. Một số điểm nổi bật trong Điều lệ trường mầm non mới ban hành …

 • Thông tin tác giả: dienbien.edu.vn

 • Ngày đăng: 2021-06-11

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 716 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Dec 31, 2020 … Dienbien.edu.vn – Ngày 31/12/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ trường mầm non ..

 • Xem Chi Tiết

Top 11. Thông tư 09/2015/TT-BGDĐT sửa đổi Điều lệ trường mầm non kèm …

 • Thông tin tác giả: m.thuvienphapluat.vn

 • Ngày đăng: 2022-02-07

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 772 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 4 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: May 14, 2015 … SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA ĐIỀU LỆ TRƯỜNG MẦM NON BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2008/QĐ-BGDĐT NGÀY 07 THÁNG 4 NĂM 2008 CỦA BỘ ….

 • Xem Chi Tiết

Top 12. Nội dung điều lệ trường mầm non theo quy định pháp luật

 • Thông tin tác giả: diendanphapluat.vn

 • Ngày đăng: 2021-07-03

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 786 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Điều lệ trường mầm non được ban hành kèm theo Quyết định số 04/VBHN-BGĐT ngày 24 tháng 12 năm 2105 về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của trường mầm non..

 • Xem Chi Tiết

Top 13. Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT Ban hành Điều lệ trường Mầm non

 • Thông tin tác giả: bentre.edu.vn

 • Ngày đăng: 2021-11-07

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 427 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 4 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT Ban hành Điều lệ trường Mầm non … thong-tu-52-2020-tt-bgddt-ve-dieu-le-truong-mam-non.doc, [ ], 165 Kb..

 • Xem Chi Tiết

Top 14. Điều lệ trường mầm non là gì?Gồm những nội dung nào?

 • Thông tin tác giả: luatminhgia.com.vn

 • Ngày đăng: 2021-06-28

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 678 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Điều lệ trường mầm non là điều lệ quy định về: vị trí, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức trường mầm non; tổ chức và quản lý nhà trường; tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, ….

 • Xem Chi Tiết

Top 15. Thông tư 05/2011/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ …

 • Thông tin tác giả: www.bentre.edu.vn

 • Ngày đăng: 2021-06-05

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 252 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Feb 10, 2011 … Thông tư 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ GDĐT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ trường Mầm non. File đính kèm: ….

 • Xem Chi Tiết

Top 16. Điều lệ trường mầm non mới nhất

 • Thông tin tác giả: thukyluat.vn

 • Ngày đăng: 2022-03-06

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 322 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 4 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Nov 1, 2016 … Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGDĐT năm 2015 hợp nhất Quyết định về Điều lệ trường mầm non..

 • Xem Chi Tiết

Top 17. Thông tư 44/2010/TT-BGDĐT về việc sửa đổi một số điều của điều …

 • Thông tin tác giả: luatminhkhue.vn

 • Ngày đăng: 2022-04-03

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 191 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 4 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Apr 13, 2020 … Thông tư 44/2010/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ….

 • Xem Chi Tiết

Top 18. Thông tư ban hành Điều lệ Trường mầm non

 • Thông tin tác giả: hongbang.haiphong.gov.vn

 • Ngày đăng: 2021-03-04

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 283 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Thông tư ban hành Điều lệ Trường mầm non. … Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022), Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng khoá XIX, nhiệm kỳ 2021- 2026 ….

 • Xem Chi Tiết

Top 19. Bộ câu hỏi trắc nghiệm Thông tư 52 về Điều lệ trường mầm non

 • Thông tin tác giả: decuongtuyentruyen.com

 • Ngày đăng: 2021-10-29

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 560 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 4 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Apr 19, 2021 … Bộ câu hỏi trắc nghiệm Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ trường mầm non phù hợp cho việc ôn thi viên chức giáo viên..

 • Xem Chi Tiết

Top 20. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGDĐT Điều lệ trường mầm non 2015

 • Thông tin tác giả: vanbanphapluat.co

 • Ngày đăng: 2021-01-04

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 181 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 4 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ- ….

 • Xem Chi Tiết

Related Post