Top 20 hợp chất có công thức hay nhất hiện nay 2022

Bài viết dưới đây là bài viết tổng hợp về tất cả kiến thức đánh giá về hợp chất có công thức hay nhất mà chính đội ngũ chúng tôi biên soạn ra và tổng hợp được:

Table of Contents

Danh sách tổng hợp top 20 hợp chất có công thức mà bạn cần quan tâm đến

Top 1. Hợp chất – Wikipedia tiếng Việt

 • Thông tin tác giả: vi.wikipedia.org

 • Ngày đăng: 2021-03-19

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 776 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Ví dụ, một phân tử nước có công thức H2O chỉ ra hai nguyên tử hydro liên kết với một nguyên tử oxy. Nhiều hợp chất hóa học có số nhận dạng số CAS duy nhất ….

 • Xem Chi Tiết

Top 2. Cách lập công thức tử (CTPT) hợp chất hữu cơ và Bài tập vận dụng …

 • Thông tin tác giả: hayhochoi.vn

 • Ngày đăng: 2021-07-15

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 363 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Dec 7, 2019 … Hợp chất hữu cơ thường gồm có nguyên tố cacbon và các nguyên tố khác như hiđro, oxi,… vậy từ các nguyên tố này làm sao ta có thể xác định ….

 • Xem Chi Tiết

Top 3. 3781 Hợp chất Amit ức chế tiết APO-B/MTP

 • Thông tin tác giả: patentscope.wipo.int

 • Ngày đăng: 2021-09-02

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 513 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: 발명의 명칭. Hợp chất Amit ức chế tiết APO-B/MTP · 요약서. Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I) hoặc các chất đồng phân lập thể, muối và hydrat dược ….

 • Xem Chi Tiết

Top 4. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

 • Thông tin tác giả: thaydungdayhoa.com

 • Ngày đăng: 2021-05-09

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 593 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Dec 26, 2017 … – Các chất đồng phân là các chất có chung một công thức phân tử nhưng công thức cấu tạo khác nhau. Thí dụ: rượu etylic và ete oxit dimetil là ….

 • Xem Chi Tiết

Top 5. Bài 1: HÓA HỮU CƠ VÀ HỢP CHẤT HỮU CƠ

 • Thông tin tác giả: www.hnue.edu.vn

 • Ngày đăng: 2021-12-18

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 594 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 4 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Hợp chất hữu cơ là các hợp chất của nguyên tố C, trừ các oxit cacbon (CO, … Khái niệm: Đồng phân là những hợp chất có cùng công thức phân tử nhưng có cấu ….

 • Xem Chi Tiết

Top 6. Trong các hợp chất có công thức phân tử sau đây, hợp chất nào có …

 • Thông tin tác giả: tuyensinh247.com

 • Ngày đăng: 2021-01-04

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 216 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 4 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Trong các hợp chất có công thức phân tử sau đây, hợp chất nào có thể là este: (1) C3H6O. (2) C4H10O2. (3) C6H8O2. (4) C4H8O2..

 • Xem Chi Tiết

Top 7. Tổng Hợp Lý Thuyết Hoá Hữu Cơ Phần Hiđrocacbon Đầy Đủ Nhất

 • Thông tin tác giả: www.kienguru.vn

 • Ngày đăng: 2021-09-16

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 686 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Jul 13, 2022 … Định nghĩa: Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon trừ các hợp chất … Đồng phân: các chất có cùng công thức phân tử nhưng khác về cấu tạo ….

 • Xem Chi Tiết

Top 8. (DOC) 2013 Hu co | Oanh Nguyễn – Academia.edu

 • Thông tin tác giả: www.academia.edu

 • Ngày đăng: 2021-03-15

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 772 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 4 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Viết công thức cấu tạo và gọi tên các sản phẩm đibrom hoá khi cho trixiclo[3,2,1,0]octan tác dụng với Br2/CCl4. 2. Hợp chất A có công thức phân tử C9H16..

 • Xem Chi Tiết

Top 9. Hợp chất A có công thức phân tử C3H9NO2. Cho 8,19 gam A tác …

 • Thông tin tác giả: o2.edu.vn

 • Ngày đăng: 2022-04-08

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 165 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Aug 20, 2021 … Hợp chất A có công thức phân tử C3H9NO2. Cho 8,19 gam A tác dụng với 100 ml dung dịch KOH 1M. Kết thúc phản ứng thu được dung dịch X và khí ….

 • Xem Chi Tiết

Top 10. Một hợp chất có công thức là MAx, trong đó M chiếm 46,67% về khối …

 • Thông tin tác giả: khoahoc.vietjack.com

 • Ngày đăng: 2021-11-10

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 381 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Jun 18, 2019 … Một hợp chất có công thức là MAx, trong đó M chiếm 46,67% về khối lượng. M là kim loại, A là phi kim ở chu kì 3. Trong hạt nhân của M có n – p = ….

 • Xem Chi Tiết

Top 11. Hợp chất A có công thức phân tử C3H9NO2. Cho 8,19 gam A tác …

 • Thông tin tác giả: o2.edu.vn

 • Ngày đăng: 2021-06-07

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 210 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 4 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Aug 20, 2021 … Hợp chất A có công thức phân tử C3H9NO2. Cho 8,19 gam A tác dụng với 100 ml dung dịch KOH 1M. Kết thúc phản ứng thu được dung dịch X và khí ….

 • Xem Chi Tiết

Top 12. Một hợp chất có công thức là MAx, trong đó M chiếm 46,67% về khối …

 • Thông tin tác giả: khoahoc.vietjack.com

 • Ngày đăng: 2021-07-11

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 51 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 4 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Jun 18, 2019 … Một hợp chất có công thức là MAx, trong đó M chiếm 46,67% về khối lượng. M là kim loại, A là phi kim ở chu kì 3. Trong hạt nhân của M có n – p = ….

 • Xem Chi Tiết

Top 13. Hàn the là gì? Hàn the có những ứng dụng và tác hại gì? – Hóa …

 • Thông tin tác giả: hoachatdaiviet.com

 • Ngày đăng: 2021-04-12

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 687 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Nov 17, 2018 … Hàn the là một loại muối của axit boric. Hợp chất này có công thức hóa học là Na2O4B7.10H2O. Đây là một hợp chất natri borat ngậm 10 phân tử ….

 • Xem Chi Tiết

Top 14. Một hợp chất có công thức hóa học là K2CO3. Em hãy cho biết …

 • Thông tin tác giả: khoahoc.vietjack.com

 • Ngày đăng: 2021-05-21

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 83 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 4 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Mar 8, 2020 … Một hợp chất có công thức hóa học là K2CO3. Em hãy cho biết: a) Khối lượng mol của chất đã cho. b) Thành phần phần trăm (theo khối lượng) ….

 • Xem Chi Tiết

Top 15. Xà phòng hóa một hợp chất có công thức phân tử C10H14O6 trong …

 • Thông tin tác giả: moon.vn

 • Ngày đăng: 2022-03-12

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 570 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Xà phòng hóa một hợp chất có công thức phân tử C10H14O6 trong dung dịch NaOH (dư), thu được glixerol và hỗn hợp gồm ba muối (không có đồng phân hình học)..

 • Xem Chi Tiết

Top 16. Tên hợp chất có công thức cấu tạo (C17H33COO)3C3H5 là gì …

 • Thông tin tác giả: monica.vn

 • Ngày đăng: 2021-02-24

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 619 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Apr 3, 2022 … Tên hợp chất có công thức cấu tạo (C17H33COO)3C3H5 là: A. triolein. B. tristearin. C. trilinolein. D. tripanmitin. Đáp án đúng: A..

 • Xem Chi Tiết

Top 17. Một hợp chất có công thức hoá học là RO2 nặng bằng 32 lần phân …

 • Thông tin tác giả: hoidap247.com

 • Ngày đăng: 2022-01-02

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 550 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Nov 11, 2019 … Một hợp chất có công thức hoá học là RO2 nặng bằng 32 lần phân tử hidro hãy tìm R .cho biết tên và kí hiệu hoá học của R câu hỏi 95012 ….

 • Xem Chi Tiết

Top 18. Công thức phân tử hợp chất hữu cơ – Học hóa 11 hiệu quả cùng …

 • Thông tin tác giả: toppy.vn

 • Ngày đăng: 2021-07-23

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 481 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 4 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: May 26, 2022 … Ngoài ra cấu trúc của hợp chất hữu cơ còn có thể có oxi và nitơ, sau đó đến các halogen, lưu huỳnh, photpho… Liên kết hoá học chủ yếu là cộng ….

 • Xem Chi Tiết

Top 19. Vôi sống có công thức hóa học là?

 • Thông tin tác giả: luathoangphi.vn

 • Ngày đăng: 2021-01-30

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 45 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 4 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: May 25, 2022 … Vôi sống có tên hóa học là canxi oxit, là một hợp chất vô cơ, nó là loại bột màu trắng nhưng khi chứa tạp chất, chúng có màu vàng nhạt hoặc ….

 • Xem Chi Tiết

Top 20. Untitled

 • Thông tin tác giả: dongthap.edu.vn

 • Ngày đăng: 2021-08-02

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 524 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 4 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Aug 4, 2018 … Hợp chất Y chứa 27,6% oxi về khối lượng. Hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với He bằng 3,17, a) Xác định công thức và tính phần ….

 • Xem Chi Tiết

Related Post