Top 20 hợp chất hữu cơ x có công thức c5h12o hay nhất hiện nay 2022

Bài viết dưới đây là bài viết tổng hợp về tất cả kiến thức đánh giá về hợp chất hữu cơ x có công thức c5h12o hay nhất mà chính đội ngũ chúng tôi biên soạn ra và tổng hợp được:

Table of Contents

Danh sách tổng hợp top 20 hợp chất hữu cơ x có công thức c5h12o mà bạn cần quan tâm đến

Top 1. Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử là C5H12O, khi tách nước …

 • Thông tin tác giả: khoahoc.vietjack.com

 • Ngày đăng: 2022-02-14

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 645 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Sep 21, 2019 … Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử là C5H12O, khi tách nước tạo hỗn hợp 3 anken đồng phân (kể cả đồng phân hình học). X có cấu tạo thu ….

 • Xem Chi Tiết

Top 2. [LỜI GIẢI] Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử là C5H12O khi …

 • Thông tin tác giả: tuhoc365.vn

 • Ngày đăng: 2021-03-03

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 143 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử là C5H12O, khi tách nước tạo hỗn hợp 3 anken đồng phân (kể cả đồng phân hình học). X có cấu..

 • Xem Chi Tiết

Top 3. Hợp chất hữu cơ X có Công Thức phân tử C5H12O. Số đồng phân …

 • Thông tin tác giả: hoidap247.com

 • Ngày đăng: 2021-07-03

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 608 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Apr 13, 2022 … Hợp chất hữu cơ X có Công Thức phân tử C5H12O. Số đồng phân của X khi tách nước tạo ra olefin duy nhất(không có sản phẩm phụ) là?.

 • Xem Chi Tiết

Top 4. Câu hỏi hợp chất hữu cơ x có công thức phân tử là c5h12o khi tách …

 • Thông tin tác giả: luyentap247.com

 • Ngày đăng: 2022-02-21

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 673 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 4 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử là C5H12O, khi tách nước tạo hỗn hợp 3 anken đồng phân (kể cả đồng phân hình học). X có cấu tạo thu gọn là..

 • Xem Chi Tiết

Top 5. Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử là C5H13N. Khi cho X tác d

 • Thông tin tác giả: vungoi.vn

 • Ngày đăng: 2021-03-29

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 57 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Khi cho X tác dụng với HNO2 thu được chất Y có công thức là C5H12O. Oxi hóa Y thu được chất hữu cơ Y1 có CTPT là C5H10O. Y1 không có phản ứng tráng bạc..

 • Xem Chi Tiết

Top 6. Hợp chất X có CTPT là C5H13N. Khi cho X tác dụng với HNO2 thu …

 • Thông tin tác giả: moon.vn

 • Ngày đăng: 2021-09-09

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 428 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 4 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: ID 395074. Hợp chất X có CTPT là C5H13N. Khi cho X tác dụng với HNO2 thu được chất Y có CTPT là C5H12O. Oxi hóa Y thu được chất hữu cơ Y1 có CTPT là C5H10O..

 • Xem Chi Tiết

Top 7. Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử là C5H12O, khi tách nước

 • Thông tin tác giả: hoidapvietjack.com

 • Ngày đăng: 2021-05-25

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 82 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Aug 31, 2020 … Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử là C5H12O, khi tách nước tạo hỗn hợp 3 anken đồng phân (kể cả đồng phân hình học). X có cấu tạo thu ….

 • Xem Chi Tiết

Top 8. Cho ancol X có công thức phân tử là C5H12O. [đã giải] – Học Hóa …

 • Thông tin tác giả: hoctap.dvtienich.com

 • Ngày đăng: 2022-03-16

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 759 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 4 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Oct 14, 2021 … Cho ancol X có công thức phân tử là C5H12O. [đã giải] … Đun nóng X với H2SO4 đặc ở 170°C thu được anken duy nhất. … Các cấu tạo phù hợp:..

 • Xem Chi Tiết

Top 9. Số ancol đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C5H12O tác …

 • Thông tin tác giả: hoctracnghiem.com

 • Ngày đăng: 2022-03-09

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 683 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Dec 6, 2018 … Số CTCT có thể có của hợp chất hữu cơ mạch hở C5H12 là: · Hợp chất nào không có đồng phân hình học: · Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hiđrocacbon X ….

 • Xem Chi Tiết

Top 10. Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử là C5H12O, khi tách nước …

 • Thông tin tác giả: hoc24.vn

 • Ngày đăng: 2022-02-20

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 123 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử là C5H12O, khi tách nước tạo hỗn hợp 3 anken đồng phân (kể cả đồng phân hình học)….

 • Xem Chi Tiết

Top 11. Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử là C5H12O, khi tách nước

 • Thông tin tác giả: hoctapsgk.com

 • Ngày đăng: 2021-04-11

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 247 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 4 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử là C5H12O, khi tách nước tạo hỗn hợp 3 anken đồng phân (kể cả đồng phân hình học). X có cấu tạo thu gọn là A..

 • Xem Chi Tiết

Top 12. Hợp chất hữu cơ X là rượu có công thức phân tử C5H12O. Đun X …

 • Thông tin tác giả: hoctap247.com

 • Ngày đăng: 2021-04-02

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 533 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 4 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Hợp chất hữu cơ X là rượu có công thức phân tử C5H12O. Đun X với H2SO4 đặc ở 170°C không được anken. X có tên gọi là A. Pentanol – 1 (hay pentan -1 – ol) B..

 • Xem Chi Tiết

Top 13. Công thức cấu tạo của C5H12O và gọi tên – VietJack.com

 • Thông tin tác giả: vietjack.com

 • Ngày đăng: 2022-03-01

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 719 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Công thức cấu tạo của C5H12O và gọi tên | Đồng phân của C5H12O và gọi tên – Tổng hợp các đồng phân và cách gọi tên của tất cả hợp chất hữu cơ ankan, ….

 • Xem Chi Tiết

Top 14. Hóa học – Trắc nghiệm Ancol – Phenol

 • Thông tin tác giả: thuviendethi.com

 • Ngày đăng: 2021-03-09

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 623 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C5H12O . Số đồng phân khi tách nước tạo ra olefin duy nhất ( không có sản phẩm phụ ) là A. 1 B. 2 C. 3 D.4 Câu 8..

 • Xem Chi Tiết

Top 15. Cho ancol X có CTPT C5H12O, khi bị oxi hóa tạo sp tham gia p/ứng …

 • Thông tin tác giả: vietjack.online

 • Ngày đăng: 2021-12-03

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 721 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 4 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Có bao nhiêu hợp chất hữu cơ mạch hở có công thức phân tử C3HxO vừa phản ứng với H2 (xúc tác Ni, t0) vừa phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng?.

 • Xem Chi Tiết

Top 16. Hóa – [Hóa 11] Bài tập Ancol | Cộng đồng Học sinh Việt Nam …

 • Thông tin tác giả: diendan.hocmai.vn

 • Ngày đăng: 2021-08-01

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 455 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 4 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Apr 7, 2017 … Một chất hữu cơ x có công thức phân tử là c5h12o mạch nhánh.Khi đun x với dung dịch H2SO4 170’c thì thu được A(sản phẩm chính)..

 • Xem Chi Tiết

Top 17. Số ancol đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C5H12O tác …

 • Thông tin tác giả: hoc247.net

 • Ngày đăng: 2021-05-13

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 137 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: CÂU HỎI KHÁC VỀ CÔNG THỨC CẤU TẠO HỢP CHẤT HỮU CƠ · XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12..

 • Xem Chi Tiết

Top 18. Chất A có công thức phân tử C5H12O. Khi oxi hóa A trong ống đựng …

 • Thông tin tác giả: exam24h.com

 • Ngày đăng: 2022-04-06

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 405 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 4 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Dec 5, 2018 … Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Chất A có công thức . … cho anken B. Oxi hóa B bằng KMnO4 thu được hỗn hợp xeton và axit..

 • Xem Chi Tiết

Top 19. Số đồng phân ancol bậc 1 ứng với CTPT C5H12O là

 • Thông tin tác giả: hoc247.net

 • Ngày đăng: 2021-02-27

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 562 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 4 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Dẫn hợp chất hữu cơ X (M = 56) vào nước brom, quan sát thấy nước brom nhạt màu. Chất hữu cơ … Ankin X có công thức là CHC-CH(CH3)-CH3, có tên thay thế là ….

 • Xem Chi Tiết

Top 20. QUIZ GR HÓA | Chemistry Quiz – Quizizz

 • Thông tin tác giả: quizizz.com

 • Ngày đăng: 2021-01-24

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 368 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 4 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử là C5H12O, khi tách nước tạo hỗn hợp 3 anken đồng phân. X có cấu tạo thu gọn là: answer choices. CH3CH2CHOHCH2CH3..

 • Xem Chi Tiết

Related Post