Top 20 kiểu môi trường nào sau đây không thuộc đới nóng hay nhất hiện nay 2022

Bài viết dưới đây là bài viết tổng hợp về tất cả kiến thức đánh giá về kiểu môi trường nào sau đây không thuộc đới nóng hay nhất mà chính đội ngũ chúng tôi biên soạn ra và tổng hợp được:

Table of Contents

Danh sách tổng hợp top 20 kiểu môi trường nào sau đây không thuộc đới nóng mà bạn cần quan tâm đến

Top 1. Kiểu môi trường nào sau đây không thuộc đới nóng? | VietJack.com

 • Thông tin tác giả: khoahoc.vietjack.com

 • Ngày đăng: 2022-04-04

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 700 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Sep 12, 2019 … Kiểu môi trường nào sau đây không thuộc đới nóng? A. Môi trường xích đạo ẩm. B. Môi trường nhiệt đới gió mùa. C. Môi trường nhiệt đới..

 • Xem Chi Tiết

Top 2. Kiểu môi trường nào sau đây không thuộc đới nóng? D. Môi trường …

 • Thông tin tác giả: doctailieu.com

 • Ngày đăng: 2021-02-27

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 282 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Nov 10, 2020 … Các môi trường của đới nóng gồm: môi trường xích đạo ẩm, môi trường nhiệt đới gió mùa, môi trường nhiệt đới, môi trường hoang mạc..

 • Xem Chi Tiết

Top 3. Môi trường nào sau đây không thuộc đới nóng?

 • Thông tin tác giả: luathoangphi.vn

 • Ngày đăng: 2021-02-01

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 506 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: May 25, 2022 … Môi trường không thuộc đới nóng trong các môi trường của đáp án là môi trường địa trung hải, các môi trường của đới nóng gồm môi trường xích ….

 • Xem Chi Tiết

Top 4. Kiểu môi trường nào sau đây không thuộc đới nóng?

 • Thông tin tác giả: vungoi.vn

 • Ngày đăng: 2021-09-08

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 538 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: >> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả..

 • Xem Chi Tiết

Top 5. Môi trường nào sau đây không thuộc đới ôn hòa?

 • Thông tin tác giả: luathoangphi.vn

 • Ngày đăng: 2022-02-05

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 684 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: May 25, 2022 … Giải thích lý do chọn đáp án D: Đới ôn hòa nằm giữa đới nóng và đới lạnh, trong khoảng từ chí tuyến đến vòng cực ở cả hai bán cầu. Phần ….

 • Xem Chi Tiết

Top 6. Kiểu môi trường nào sau đây không thuộc đới nóng? – Lê Tường Vy

 • Thông tin tác giả: hoc247.net

 • Ngày đăng: 2021-11-17

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 64 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 4 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Kiểu môi trường nào sau đây không thuộc đới nóng? A. Môi trường xích đạo ẩm. B. Môi trường nhiệt đới gió mùa. C. Môi trường nhiệt đới..

 • Xem Chi Tiết

Top 7. Kiểu môi trường nào dưới đây thuộc đới nóng? A. Môi trường nhiệt …

 • Thông tin tác giả: veneto.vn

 • Ngày đăng: 2022-02-12

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 668 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Apr 8, 2022 … Câu 10: Phát biểu nào sau đây phù hợp với đặc trưng khí hậu đới ôn hòa? A. Khí hậu mang đặc thù trung gian, thời tiết diễn biến thất thường .B..

 • Xem Chi Tiết

Top 8. Kiểu môi trường nào sau đây không thuộc đới nóng?…

 • Thông tin tác giả: vietjack.online

 • Ngày đăng: 2021-11-28

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 142 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Kiểu môi trường nào sau đây không thuộc đới nóng? · A. Môi trường xích đạo ẩm. · B. Môi trường nhiệt đới gió mùa. · C. Môi trường nhiệt đới. · D. · Giải thích: Các ….

 • Xem Chi Tiết

Top 9. Câu 1: Kiểu môi trường nào sau đây không thuộc đới nóng? A. Môi …

 • Thông tin tác giả: hoidap247.com

 • Ngày đăng: 2021-03-04

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 148 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 4 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Oct 3, 2021 … Câu 1: Kiểu môi trường nào sau đây không thuộc đới nóng? A. Môi trường xích đạo ẩm. B. Môi trường nhiệt đới gió mùa. C. Môi trường nhiệt đới ….

 • Xem Chi Tiết

Top 10. Kiểu môi trường nào sau đây không thuộc đới nóng? – Địa lý Lớp 7 …

 • Thông tin tác giả: lazi.vn

 • Ngày đăng: 2021-02-09

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 757 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Oct 19, 2021 … Câu 1. Kiểu môi trường nào sau đây không thuộc đới nóng? A. Môi trường xích đạo ẩm. C. Môi trường nhiệt đới. Câu ….

 • Xem Chi Tiết

Top 11. Kiểu môi trường nào sau đây không thuộc đới nóng? A. Môi

 • Thông tin tác giả: hoidapvietjack.com

 • Ngày đăng: 2021-10-14

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 196 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Kiểu môi trường nào sau đây không thuộc đới nóng? A. Môi trường xích đạo ẩm. B. Môi trường nhiệt đới gió mùa. C. Môi trường nhiệt đới. D. Môi trường địa ….

 • Xem Chi Tiết

Top 12. Môi trường nào sau đây ko thuộc đới ôn hoà? – Eyelight.vn

 • Thông tin tác giả: eyelight.vn

 • Ngày đăng: 2021-07-25

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 48 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 4 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Feb 5, 2022 … Môi trường nào sau đây ko thuộc đới ôn hoà? Tác giả: Rohto Nhật Bản 5 Tháng Hai, 2022..

 • Xem Chi Tiết

Top 13. Kiểu môi trường nào sau đây không thuộc đới nóng?

 • Thông tin tác giả: tracnghiem.net

 • Ngày đăng: 2021-04-27

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 435 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Kiểu môi trường nào sau đây không thuộc đới nóng? A. Môi trường xích đạo ẩm. B. Môi trường nhiệt đới gió mùa. C. Môi trường nhiệt đới. D. Môi trường Địa ….

 • Xem Chi Tiết

Top 14. Môi trường nào sau đây không thuộc đới ôn hòa? – Máy đuổi chuột …

 • Thông tin tác giả: calibravietnam.vn

 • Ngày đăng: 2021-10-24

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 654 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: May 5, 2022 … Giải thích lý do chọn đáp án D: Đới ôn hòa nằm giữa đới nóng và đới lạnh, trong khoảng chừng từ chí tuyến đến vòng cực ở cả hai bán cầu. Phần ….

 • Xem Chi Tiết

Top 15. Kiểu môi trường nào sau đây không thuộc đới nóng? | 123Hoidap.com

 • Thông tin tác giả: 123hoidap.com

 • Ngày đăng: 2022-03-17

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 341 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 4 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Jun 18, 2021 … Kiểu môi trường nào sau đây không thuộc đới nóng? A. Môi trường xích đạo ẩm. B. Môi trường nhiệt đới gió mùa. C. Môi trường nhiệt đới..

 • Xem Chi Tiết

Top 16. Môi trường nào sau đây không thuộc đới ôn hòa: A. Môi trường ôn …

 • Thông tin tác giả: hoidap247.com

 • Ngày đăng: 2021-04-18

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 112 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Nov 16, 2021 … Đáp án là D vì môi trường nhiệt đới gió mùa là ở đới nóng. Chúc bn học tốt >v<. Hãy giúp mọi người biết ....

 • Xem Chi Tiết

Top 17. Kiểu môi trường nào dưới đây thuộc đới nóng? – Công thức nguyên …

 • Thông tin tác giả: congthucnguyenham.club

 • Ngày đăng: 2022-04-08

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 570 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Oct 8, 2021 … Các môi trường của đới nóng gồm: môi trường xích đạo ẩm, môi trường nhiệt đới gió mùa, môi trường nhiệt đới, môi trường hoang mạc..

 • Xem Chi Tiết

Top 18. Ôn tập các môi trường Địa lí ( tuần 1, tháng 4 ( Từ 30/3 -> Quiz …

 • Thông tin tác giả: quizizz.com

 • Ngày đăng: 2022-02-27

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 110 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Q. Câu 3: Kiểu môi trường nào sau đây không thuộc đới nóng? answer choices. A. Môi trường xích đạo ẩm..

 • Xem Chi Tiết

Top 19. Câu trắc nghiệm Địa Lý lớp 7 Bài 5 có đáp án: Đới nóng Môi trường …

 • Thông tin tác giả: suckhoecuocsong.vn

 • Ngày đăng: 2021-02-19

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 392 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 4 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Sep 11, 2021 … Loại gió thổi quanh năm ở đới nóng là gió tín phong (tín phong Đông Bắc và tín phong Đông Nam). Câu: 3 Kiểu môi trường nào sau đây không thuộc ….

 • Xem Chi Tiết

Top 20. Trắc nghiệm địa lí 7 bài 5: Đới nóng. Môi trường xích đạo ẩm …

 • Thông tin tác giả: tech12h.com

 • Ngày đăng: 2021-01-03

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 667 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Gió Tín phong. C. Gió mùa. D. Gió Đông cực. Câu 9: Kiểu môi trường nào sau đây không thuộc đới nóng?.

 • Xem Chi Tiết

Related Post